Köpa bostad i Portugal

Hur går det till att köpa boende i Portugal med FASP:

En viktig process där vi guidar er rätt och det hela är numera en förhållandevis lätt och överskådlig process där utländska köpare är välkomna.

FASP erbjuder konsulttjänster till köparen och avgiften för vårt arbete kommer från den auktoriserade mäklare som har kontrakt på att sälja just det boende ni valt. Vår tjänst kostar alltså inte köparen eller säljaren någonting extra utan betalas genom den provision den auktoriserade mäklaren har förhandlat vid avtal med säljaren.

Steg 1 Hitta en bostad som passar er. 

Vi gör detta lättare genom Selected by FASP där vi genom vår genuina lokalkännedom enbart presenterar vad som är ett bästa möjliga köp och kvalificerar vad gäller läge, pris, kvalitet och utsikt. Genom oss kan man hitta det lilla och enkla utlandsboendet, huset på landet med exotiska fruktträd, den eleganta cityvåningen likväl som det lyxiga boendet granne med golfbana och all tänkbar service. 

Steg 2 Besöka bostaden för egen bedömning.

Hittar ni bostaden ni drömt om via FASP, via nätet, på mässan hemma i Sverige eller på något vis på distans så är det viktigaste nu att besöka bostaden och göra er egen bedömning. FASP erbjuder just nu a la carte vad gäller visningsdatum under resten av 2016 - tillsammans planerar vi er egna visnings/besöksresa när det passar er.

Steg 3 Lägga icke bindande bud alternativt reservera bostaden.

Ni har nu hittat, besökt och valt er bostad - då är det dags att reservera alternativt lägga ett icke bindande bud på bostaden.

Ett icke bindande bud är ett bud där ni utan handpenning föreslår att betala ett visst pris för en bostad. Budet granskas av säljaren som återkommer med svar, om budet är accepterat och ni önskar gå vidare så är reservationen nästa steg.

Reservation görs genom ett avtal mellan köpare och säljare där säljaren förbinder sig att sälja till er och ni förbinder er att köpa bostaden förutsatt att alla fastighetens dokument blir godkända av notarien/advokaten efter kontroll. Självklart fungerar det också så hos FASP att vi enbart föreslår bostäder som redan har genomgått kontroll av lagfarter, ägarskap, säljavtal med den auktoriserade mäklaren. 

Vi föreslår att reservationen genomförs på plats när ni besökt bostaden och gjort ert val alternativt kan detta hanteras genom fullmakter och advokat. En handpenning erläggs vid reservationen.

Vid ert besök på plats på Madeira så besöker vi gärna Investerarens kundtjänst tillsammans med er - det här är en tjänst för den som vill investera i bostad eller på annat vis där personal från stadshuset finns på plats och tillhandahåller svar på alla de frågor man kan ha angående den investering man planerar att göra. Här får vi på FASP stor del av det stöd vi har nytta av när det gäller nya regelverk, nya stöd program för investeringar och uppdateringar när förändringar i olika regelverk sker.

Steg 4 Registrera skattenummer

För att äga en bostad i Portugal och kunna betala fastighetsskatt så krävs att ni registrerar ett skattenummer. Vi rekommenderar att detta också görs på plats och idag är det ett enkelt besök antingen direkt hos kundtjänsten för skattemyndigheten alternativt via vår advokat eller revisor och slutligen kan också detta skötas genom fullmakt.

Steg 5 Förbereda inför lagfart

Planering av datum för lagfart - när samtliga dokument är klara bestäms ett datum för genomförande av lagfartsregistrering och erläggande av slutlikvid. 

Steg 6 Lagfart 

Den auktoriserade mäklaren, säljaren, köparen, FASP, notarie och ev advokat deltar. Val av eventuell advokat är ert och vi rekommenderar att välja tex advokat rekommenderad av Svenska konsulatet eller ambassaden. Självklart har vi alla nödvändiga kontakter och tillhandahåller dessa utifrån behov. 

Ni har nu köpt er egen bostad i Portugal och är fria att använda den så som ni själva avser. Planerar ni att hyra ut bostaden på tex booking.com eller liknande när ni inte använder den själva så krävs ett AL tillstånd och vi kan självklart hjälpa er med detta vid behov.

Steg 7 Löpande betalning av skatter och räkningar.

Vad gäller betalning av den årliga fastighetsskatten som vanligtvis betalas fördelat på 2 betalningar per år så kan detta naturligtvis hanteras av en representant/revisor på plats men nuförtiden går det också utmärkt att sköta denna betalning via internet precis som era övriga räkningar till elbolag, telekom, vatten etc.  Via skattemyndighetens hemsida så kan man se uppgift om summa att betala och sedan genom sin internet bank genomföra betalningen. Det har tidigare varit ett krav att ha en representant i landet om man själv är bosatt i Portugal mindre än 6 månader men detta är numera valfritt för den som i övrigt är bosatt inom EU. 

Portugal har en annan struktur vad gäller skattenummer, socialförsäkringsnummer etc än Sverige men när det gäller att få tillgång till information från de olika departementen och genomföra betalningar så är det allra mesta digitaliserat med tillgänglighet via internet och möjlighet att genomföra betalningarna digitalt. 

Som ytterligare ett exempel från Madeira kan noteras att här nu förbereds en ny byrå för investerare och att den kundtjänst för investerare som redan finns är placerad vid torget utanför kommunhuset i Funchal i en lättillgänglig glaspaviljong.Vi tycker det här är en otroligt positiv utveckling och vill gärna bidra till att sprida välförtjänt beröm till de förbättringar som genomförs.

För att ge ett exempel på hur långt förenklingen av byråkratin har kommit så kan nu en utländsk EU-medborgare öppna företag på en dag med alla nödvändiga dokument avklarade vid ett besök där man hanterar samtliga delar av registreringen, organisationsnummer ges vid slutet av registreringen, bankkonto för företaget kan öppnas med ert nya organisationsnummer samma dag, revisor anlitas i förväg. Verksamhet kan startas samma dag. Med det här exemplet vill vi belysa den förändring som har skett och förmedla en rättvis bild av möjligheterna i Portugal. Sedan är det sant att ibland stöter man på hinder och det är alltid bra att räkna med lite mer tid än tänkt för hantering av diverse ärenden men Portugal har gjort stora förbättringar och satsningar som möjliggör både köp av boende och start av verksamheter även för den som inte är från landet eller resident. Madeira som autonom region ligger här i framkant och driver utvecklingen framåt för hela landet.

Naturligtvis är det också så att det är viktigt att behärska språket antingen själv eller att genom att anlita en konsult som fullt ut behärskar språk och lokalkännedom.

Att anlita revisor och advokater som hjälp görs naturligtvis också ofta och rekommenderas alltid vid minsta tvivel liksom då man önskar full service kring sitt boende vad gäller alla ekonomiska ärenden.

Lån av kapital för köp av bostad i Portugal

De flesta banker erbjuder lån till bostadsköp även till utländska köpare förutsatt att man kan påvisa god betalningsförmåga. Här krävs en del förberedelser vad gäller dokumentation - vi förser er gärna med en lista över de dokument som vanligtvis begärs och ni bör räkna med en vecka för att få fram dokumenten i Sverige, sedan lämnas detta till banken ofta digitalt och därefter 1-4 veckor för bankens beslut beroende på bankens interna rutiner. 

Bankerna värderar bostadens värde men absolut avgörande för bankens beslut är betalningsförmågan. Bostadslån i Portugal amorteras alltid och upp till vilken ålder varierar från bank till bank men vanligt är upp till 70-75 års ålder.

De flesta banker erbjuder upp till 70% finansiering av bostadens värde förutsatt att alla kreditprövnings kriterier möts och att samtliga dokument rörande bostaden är korrekta. 

Korrekta dokument är den auktoriserade mäklarens ansvar att kontrollera innan en bostad erbjuds till försäljning - tex måste två olika fastighetsregister överensstämma vad gäller yta och användning. En energideklaration måste enligt europeisk lag finnas innan bostaden får erbjudas till försäljning. Att beställa och få en energideklaration tar vanligtvis några månader och kräver ett besök i fastigheten av auktoriserad tjänsteman. Det är idag vanligt att detta kan ta allt från 1-6 månader men vid speciella omständigheter är det också möjligt på betydligt kortare tid förutsatt att beställaren har en etablerad kontakt. Alla bostäder som erbjuds till försäljning hos mäklare måste enligt lag ha den här deklarationen för att få annonseras. Om ni hittar en bostad annonserad utan pris och som annonserad som ett kommande objekt kan avsaknad av energideklaration och eventuellt annat problem med registeruppgifter vara orsaken och extra uppmärksamhet liksom tid krävs om man vill gå vidare med en sådan fastighet.

Att alla olika dokument och licenser är aktuella och korrekta kontrolleras av mäklarfirman, FASP, notarien och en eventuell bank. Sammantaget är alltså risken för att köpa en fastighet med inkorrekta handlingar nästintill obefintlig. Slarv förkommer dock hos mäklare och sedan gammalt en inställning av att vi hittar en köpare först och sen fixar vi dokumenten då det finns kostnader relaterade till dokumenten och varje utdrag endast är giltigt i 3 månader - den typen av mäklare samarbetar vi inte med. Korrekt och aktuell dokumentation är en grundförutsättning för att en fastighet ska erbjudas av FASP.

Besök gärna den officiella sidan www.livinginportugal.com för ytterligare information.